Informacja dla Użytkownika Strony Internetowej W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez firmę TELEVID Mirosław Malinowski, Braci Saków 25, 33-100.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TELEVID Mirosław Malinowski – mająca siedzibę w Tarnowie, ul. Braci Saków 25, 33-100 Tarnów, tel.: +48 603 276 849, adres mailowy: televid@interia.pl

Wszystkie informacje dotyczące Państwa danych dostępne są telefonicznie pod numerem telefonu: +48 603 276 849 lub udzielane na wniosek osoby której dane dotyczą pod adresem: ul. Braci Saków 25, 33-100 Tarnów

2. Firma Televid Mirosław Malinowski może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

Kontakt w sprawach związanych z ofertą handlową oraz usługową firmy Televid Mirosław Malinowski

Prowadzenie dokumentacji wykonanej usługi oraz realizacja płatności wraz z wystawieniem rachunków i faktu

3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych informujemy, że dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lub do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu i cofnięciu zgody na przetwarzanie. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane zostaną usunięte ze zbioru danych osobowych w terminie do 30 dni licząc od daty wpłynięcia sprzeciwu.

5. W związku z przetwarzaniem przez Televid Mirosław Malinowski Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Televid Mirosław Malinowski Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO.

O umożliwienie dostępu do danych prosimy pisać na adres: Televid@interia.pl

POLITYKA COOKIES

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony https://www.televid.pl Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej https://www.televid.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://www.televid.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdo-razowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

Strona Internetowa televid.pl utrzymywana jest na serwerach firmy webd.pl

Właścicielowi serwerów firmie WEBD.pl nie sa przekazywane żadne Dane Użytkownika Strony z wyjątkiem danych automatycznych potrzebnych do poprawnego działania strony: televid.pl czyli tzw. logów serwera. Są to informacje typu:

a/adres URL z jakiego nastąpiło wejście na stronę

b/czas nadejścia zapytania

c/czas wysłania odpowiedzi

d/nazwa stacji klienta - poprzez protokół HTTP

e/informacja o błędach jakie nastąpiły podczas realizacji transakcji HTTP

f/informacje o adresie HTTP i przeglądarce Użytkownika